18 Ekim 2009 Pazar

Lazer Kesim ve Dünya Alüminyum Pazarı

Avrupa Alüminyum Birliği yıllık toplantısı 27 Nisan 2006 tarihinde Brüksel'de yapıldı. Alışılageldiği gibi sayısız konu ele alındı. Ajandadaki toplantı programı çok yoğundu.

Avrupa Alüminyum Dünyasının üst kademe üyelerinin diğer küçük ve büyük ölçekte hafif metal sanayinde faaliyet gösteren endüstriyel sistemler, kardeş kuruluşlar, tüzel kişilik ve enstitüler gibi üyelere aktarmayı dilediği bir çok konu vardı. Her şeyden önce tüm hafif metal üretim bölümleri için belirlenmiş temel gerçekleri öngörmek önemlidir. Örnek olarak; metal ve yarı mamüldeki pozitif trende bağlı olarak iyileşme ile genel ekonomik durumdaki göze çarpan gelişme verilebilir. Yakın gelecek için birincil metal hammaddesi senaryosuna atfen, birlik başkanı Dieter Braun'un genel tahminleri kısaca şöyledir:

2005 ile 2007 yılları arasındaki toplam birincil alüminyum talebi, %5 (Şekil 1) civarındaki yıllık büyüme oranına bağlı kalacak. Yükselen faizler 2007 de bir darebe etkisi yapacak.
2006 ile 2007 yalları arasındaki yeni üretim kapasiteleri ve artan üretim dünya biricil metal talebi tahminlerini karşılaması gerekecektir. Bununla birlikte, bu konuda üstünde durulması gereken bir başka nokta ise, metal borsasındaki sürdürülebilirlik gösteren mevcut kotasyon seviyesi göz önünde bulundurulursa, üretimini durdurduğunu açıklayan elektroliz fabrikalarının sayısı çok ciddi bir miktar olarak algılanmayabilir.

Tedarik etme düşünüldüğünde, 2006 yılında muhtemel bir kıtlık (Şekil 2) yaşanacağı öngörülebilmektedir. Bu, muhtemel tek yöne eğilim veya Kuzey Amerika'da kontratlarla ilgili Ticaret Odaları ile yaşanan ihtilaf nedeniyle üretimi durması, enerji maliyetlerindeki ciddi dalgalanmalar, Çin'deki tahmin edilemeyen metal akışları gibi faktörlerden çıkarılmaktadır.
Son faktörün üzerinde durursak, yerel kararların dikkatsizliğinin mantıklı bir aralıkta tahminde bulunmayı daha da zor hale getirirken, o ülkedeki alüminyum pazarının aşırı derecede gelip tüm dünya sistemi için sonuçları büyütmesi ve tahrif edmesi üzerine yoğun bir şekilde kafa yormalıyız.

Son olarak, 2006 boyunca alüminyum üretim tahminlerindeki güçlü büyüme, kesin faktörün final LME'si olacağı tehdidi ile alüminyum üretiminde artış biçiminde sonuçlanabilir.

Yarı mamüllerle ilgili olarak: haddelenmiş ürünlerdeki talep(Şekil 3) 25 üyeli AB pazarında 2004 yılında 3,91 milyon ton iken 2005 yılında 3,97 milyon tona çıkmıştır. Şimdi ise 2006 yılının ilk bölümündeki talep artışı, haddelenmiş ürünlerin eşik değerini olan ve daha önce hiç geçilmemiş 4 milyon ton/yıl değerinin aşılacağını göstermektedir.

Ekstrüzyon ürünleri açısından (Şekil 4), Avrupa'da talebin 2004'de 2,75 milyon tondan, 2005'de 2,73 milyon tona düşmesi ile durgun geçen 2005'in ardından, 2006 yılı, güçlü bir büyümeyi, tutucu bir tahmin ile 2,8 mil tondan daha yüksek bir seviye ile kapanacağını işaret etmektedir.
Genel olarak pozitif görüşler büyük Avrupa ülkeleri kaynaklıdır. Özellikle Almanya yurtiçi sevkiyatlarında yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 13'lük bir artış görülmüştür.
Ekstrüzyon ürünlerindeki talep artışı tüm ana uygulama alanlarını kapsamaktadır. Örnek olarak taşıma, inşaat, makina mühendisliği, elektroteknik ve mobilya sektörleri verilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder